výsledky www

Časovka družstev Bechyně - Propozice

6. 5. 2017

ČAS STARTU:

start prvního družstva 15:00 hod (další pak v dvouminutových intervalech)
14:45 hod: nasazení, los

POŘADATEL:

Ivo Kovářík (774 090 165)
Miroslav Klůfa (604 153 402)

MÍSTO KONÁNÍ:

Bechyně (okr. Tábor)

ŘEDITEL ZÁVODU:

Ivo Kovářík (774 090 165)

HLAVNÍ ROZHODČÍ:

přítomní členové VV JAL

PREZENTACE:

restaurace Kulturní dům 13:30 – 14:30 hod

STARTOVNÉ:

členové JAL – 150,– Kč (za osobu) + 100,– Kč záloha na číslo (za družstvo)
příchozí – 150,– Kč (za osobu) + 100,– Kč záloha na číslo (za družstvo)

STARTUJÍ:

družstva v počtu tří až čtyř jezdců (počítá se čas třetího, čtvrtý se musí vejít do limitu tří minut za třetím, jinak DNF)

složení družstev je libovolné, napříč věkem, výkonností a pohlavím

kategorie nejsou (všichni závodí dohromady; ale pořadatel jistě vyhlásí i nejlepší ženy, příp. nejvyšší věkový průměr atp.)

TRAŤ ZÁVODU:

Bechyně – Senožaty – Staré Sedlo – Opařany a zpět

start a cíl: parkoviště u vodárny na Šibeničním vrchu

DÉLKA TRATI:

19,9 km, 168 nst.m.

MECHANICKÁ VOZIDLA:

jakákoliv doprovodná vozidla jsou zcela zakázána!

VYHLÁŠENÍ:

v rest. Kult. dům, cca 30 min. po dojezdu posl. družstva

CENY:

věcné ceny pro první tři družstva, pamětní plaketa pro každého účastníka

UPOZORNĚNÍ:

Závodí se dle pravidel cyklistiky ČSC, JAL a tohoto rozpisu.
Závod se koná za plného silničního provozu, všichni startující musí dodržovat pravidla silničního provozu (zák. č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn, úprav a doplňků)!
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé nebo jimi způsobené!
Každý závodník je povinen mít po celou dobu závodu řádně nasazenou cyklistickou přilbu.
Časovkářské doplňky (nástavce na řidítka, plná kola atp.) jsou povoleny!
Každý účastník je povinen řídit se pokyny pořadatelů, případně Policie ČR apod.
Závod se koná za každého počasí.
Vítáni jsou nejen členové různých amatérských lig, ale i všichni ‚hobíci‘, kteří si chtějí zkusit zase něco jiného, než hromaďák či časovku jednotlivců…

Speciální poznámky pro JALkaře:

V tříčlenném družstvu se počítá všem čas třetího.
Ve čtyřčlenném družstvu se také počítá čas třetího. Pokud se čtvrtý člen týmu vejde do limitu tří minut za časem třetího, počítá se mu stejný čas. Nevejde-li se do tohoto limitu, tak se jeho čas neměří. (DNF)
Z pohledu družstva nemá čas čtvrtého člena vliv na celkové umístění družstva.
Pokud ze tříčlenného družstva jeden člen (ze čtyřčlenného dva) do cíle nedojede, je mimo hru celé družstvo (DNF).
Body se přidělí všem klasifikovaným členům družstva ve stejné výši a v seriálu JAL se započítají do bodů jednotlivců.
Body za pořadí družstva JALkařů složeného z členů jednoho týmu se započítají do soutěže týmů v seriálu JAL, a sice vždy jen jednoho – nejlepšího – družstva týmu!
Pokud bude člen JALky členem družstva, v němž nebude (byť jen jeden) další závodník členem JALky, pak se mu žádné body do seriálu JAL nezapočítávají.

DALŠÍ:

nádraží ČD – 1 min. (přeprava kol vlakem je možná)
parkoviště pro osobní auta – před kulturním domem a v ulici U Nádraží
občerstvení – v restauraci Kulturní dům

úschova kol – v restauraci Kulturní dům