výsledky

Kašperské Hory, silniční závod - Propozice

24. 6. 2017

19. ročník cyklistického závodu „KAŠPERSKÁ 66“

aneb HRÁBNI SI NA DNO SIL!

7. závod Š.U.A.C. 2017, 7. závod JAL 2017

v sobotu 24. 6. 2017 v Kašperských Horách

Pořádá:

TJ Kašperské Hory

Prezentace:

v areálu firmy Medica Filter (12.30 – 13.45 hod.)
(první odbočka doprava nad benzinovou pumpou směrem od Sušice, parkování přímo v uzavřeném areálu)

Startovné:

členové ŠUAC, JAL 180,– Kč, příchozí 200,– Kč

Trasa:

okruh Kašperské Hory – ulice Na Prádle – Lišák – Červená – údolí Losenice – odbočka Rejštejn – Kašperské Hory, 4 okruhy, tj. 60 km

Start:

v místě prezentace
14:00 hodin balík I + příchozí do 40 let
14:05 hodin balík II + příchozí nad 40 let

Kategorie:

balík I: J (16 – 18 let), A (19 – 29 let), B (30 – 39 let), příchozí do 40 let
balík II: C (40 – 49 let), D (50 – 59 let), E (nad 60 let), F (ženy), příchozí nad 40 let, Hobby

Cíl:

pod Náměstím (bude vyznačeno v době startu)

Občerstvení:

zahrnuto ve startovném (jídlo, pivo/limo)

Ceny:

ve všech kategoriích opět originální skleněné poháry, plakety

Parkoviště, občerstvení, toalety, vyhlášení výsledků:

vše v místě prezentace

Ředitel závodu:

Radek Vrhel, tel. 604 208 881

Různé:

Soutěží se podle pravidel a stanov ŠUAC. Jede se na uzavřené trati, přesto by měli účastníci závodu dodržovat pravidla silničního provozu a povinně závodit v ochranné přilbě. Každý startuje na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé nebo jimi způsobené. Pořadatel si dále vyhrazuje právo změny oproti tomuto rozpisu.