výsledky

Blsecké okruhy 2023 - Propozice

18. 6. 2023 - neděle

Obec Bílsko
pořádá dne 18. června 2023 společný závod JAL a ZAL v silniční cyklistice

12. ročník

B l s e c k é o k r u h y

Start v Bílsku, okr. Strakonice
11.00 h – start společný pro všechny kategorie!

Ředitel závodu
Jiří Kulík, tel. 724 181 027

Rozhodčí
Svatopluk Dvořák, tel. 723 661 803
Ladislav Roučka , tel. 606 243 303

Přihlašování
Povinné přihlašování a platba předem dle instrukcí na www.marathon.cz.
Prezence a vydávání čísel v místě startu : 8.30 – 10.30 h.

Startovné
členové JAL a ZAL 300,– Kč, příchozí 400,– Kč. V ceně startovného občerstvení po závodě.

Trať závodu
Okruh mezi obcemi Bílsko, Měkynec, Záluží, Radějovice, Netonice (10,6 km).
Jede se celkem 6 okruhů + 8 km dojezd do cíle (v mírném stoupání za obcí Netonice)!

Délka závodu je pro všechny kategorie stejná – 72 km!

Každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. a pokyny pořadatelů. Dále pak pravidla dle platných předpisů JAL. Ochranná přilba povinná, každý se účastní na vlastní nebezpečí!!

Kategorie
muži A = 19–29 let, B = 30–39 let, C = 40–49 let, D = 50–59 let, E = 60–69 let, F =70 a více let , M3 = 15–16 let, M4 = 17–18 let, ženy ZA= do 40 let, ZB = nad 40 let

Ceny
věcné a finanční 1.- 3. závodník v každé kategorii. Vyhlášení cca ve 14.30 h!

Různé
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny oproti tomuto rozpisu. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé nebo jimi způsobené.

Zdravotnická služba
Poliklinika Vodňany

Po vyhlášení výsledků hlavního závodu, cca v 15.00 hodin, bude odstartován cyklistický závod pro děti na návsi v Bílsku.

Informace k závodu na 606 243 303!

Ke stažení