výsledky www

Časovka družstev Bechyně 2018 - Propozice

5. 5. 2018 - sobota

Místo konání:

Bechyně (okr. Tábor)

Trať závodu:

Bechyně – Senožaty – Staré Sedlo – Opařany a zpět
(19,9 km, 168 nst.m.). Jede se za plného provozu!!

Místo startu a cíle:

parkoviště na Šibeničním vrchu (u rozvodny)

Místo prezence:

restaurace Kulturní dům

Čas prezence:

13:30 – 15:05 hod.

Určení pořadí družstev:

při zápisu (pořadí při zápisu, s přihlédnutím k výkonnosti)

Čas startu prvního družstva:

15:30 hod. (další pak v dvouminutových intervalech)

Družstvo:

v počtu tří až čtyř jezdců (počítá se čas třetího)
(Čtvrtý se musí vejít do limitu tří minut za třetím, jinak jeho DNF)

Složení družstva:

libovolné, napříč věkem, výkonností a pohlavím

Pořadatelé (info):

Ivo Kovářík (774 090 165)
Miroslav Klůfa (604 153 402)

Ředitel závodu:

Ivo Kovářík

Rozhodčí:

přítomní členové VV JAL

Časomíra:

fa. MARATHON CZ (www.maraton.cz)

Možnost startu příchozích:

ano

Kategorie:

nejsou (všichni závodí dohromady; ale pořadatel jistě vyhlásí i nejlepší ženy, příp. nejvyšší věkový průměr atp.)

Startovné:

členové JAL – 200,– Kč (za osobu)
příchozí – 200,– Kč (za osobu)
a všichni 100,– Kč vratná záloha na čísla (za mužstvo)!

Mechanická vozidla:

nejsou povolena (nebo jinak: jakákoliv doprovodná vozidla jsou zakázána!)

Vyhlášení:

v rest. Kult. dům, cca 25 min. po dojezdu posl. družstva

Ceny:

věcné ceny (nejen) pro první tři mužstva
pamětní plaketa pro každého účastníka

Ostatní:

nádraží ČD – 1 min. (přeprava kol vlakem je možná)
parkoviště pro osobní auta – před kulturním domem a v ulici U Nádraží
občerstvení – v restauraci Kulturní dům
úschova kol – v restauraci Kulturní dům
nebezpečná místa → pouze obrátka v Opařanech!

Různé:
 • Závodí se dle pravidel cyklistiky ČSC, JAL a tohoto rozpisu.
 • Závod se koná za plného silničního provozu, všichni startující musí dodržovat pravidla silničního provozu (zák. č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn, úprav a doplňků)!
 • Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé nebo jimi způsobené!
 • Každý závodník je povinen mít po celou dobu závodu řádně nasazenou cyklistickou přilbu.
 • Časovkářské doplňky (nástavce na řidítka, plná kola atp.) jsou povoleny!
 • Každý účastník je povinen řídit se pokyny pořadatelů, případně Policie ČR apod.
 • Závod se koná za každého počasí.

Vítáni jsou nejen členové různých amatérských lig, ale především všichni ‚hobíci‘, kteří si chtějí zkusit zase něco jiného, než hromaďák či časovku jednotlivců…

Přijeďte závodit nebo fandit! (Informace i na www.jalcyklo.cz a www.tdbe.cz).

Speciální poznámky pro JALkaře:
 • V tříčlenném družstvu se počítá všem čas třetího.
 • Ve čtyřčlenném mužstvu se také počítá čas třetího. Pokud se čtvrtý člen týmu vejde do limitu tří minut za časem třetího, počítá se mu stejný čas. Nevejde-li se do tohoto limitu, tak se jeho čas neměří. (DNF)
 • Z pohledu družstva nemá čas čtvrtého člena vliv na celkové umístění mužstva.
 • Pokud ze tříčlenného družstva jeden člen (ze čtyřčlenného dva) do cíle nedojede, je mimo hru celé družstvo (DNF).
 • Body se přidělí všem klasifikovaným členům mužstva ve stejné výši a v seriálu JAL se započítají do bodů jednotlivců.
 • Body za pořadí družstva JALkařů složeného z členů jednoho týmu se započítají do soutěže týmů v seriálu JAL, a sice vždy jen jednoho – nejlepšího – družstva týmu!
 • Pokud bude člen JALky členem družstva, v němž nebude (byť jen jeden) další závodník členem JALky, pak se mu žádné body do seriálu JAL nezapočítávají.

Nebo jinak:

 • V závodě „časovka družstev v Bechyni“ se družstva budou bodovat dle platných pravidel JAL.
 • Nově budou výsledky z této časovky převedeny i do bodování jednotlivců a to tak, že členové družstva si připíšou každý stejný počet bodů za umístnění týmu.
 • Družstvo bodující do seriálu JAL v jednotlivcích musí být složeno pouze ze stálých, přihlášených členů JAL pro aktuální rok. Pro bodování do družstev bude muset být družstvo složeno čistě ze členů jednoho týmu. Ostatní složené týmy (např. dva členové JALky a jeden nečlen) jedoupouze o pořadí v závodě, nikoli o body do seriálu.
 • Do výsledného času bude započten čas třetího člena týmu v cíli. Aby byl klasifikován i případný čtvrtý člen týmu, musí dorazit do cíle se ztrátou za svým týmem max. 3 minuty. Jinak nebude klasifikován.