výsledky

Kramolínské peklo - Propozice

5. 9. 2020 - sobota

Memoriál Františka Albla
Společný závod ZAL a JAL v silniční cyklistice
Pořadatel

CK Kramolín pod záštitou obce Kramolín

Hlavní pořadatel

Zdeněk Vlna – č.p.58 334 44 Dolní Lukavice tel. 770772602

Prezence a vydávání čísel a čipů

v hostinci U Kubátů v Kramolíně 9:00 – 10:30 hod.
Povinné přihlašování a platba předem dle instrukcí na www.marathon.cz nejpozději do pátku 4.9. 2020
Přihlašovací formulář: http://maraton.cz/…ka/entry/112

Start

Společný start všech kategorií v 11:00 hod.

Kategorie

A, B, C, D, E, F, Z

Trať

4 okruhy v celkové délce 60 km + dojezd do cíle
Trať je značena šipkami a na důležitých místech zajištěna pořadatelskou službou. Pořadatel doporučuje se s tratí předem seznámit.

Popis tratě

Start u hospody U Kubátů
Okruh: Kramolín – Polánka – Horní Myslív – Kramolín – Maňovice – Kozlovice – Kramolín (15 km)
Cíl na kopci nad Kramolínem
Nebezpečné úseky: sjezd za Polánkou, průjezdy obcemi Horní Myslív a Maňovice

Zdravotní služba

zajištěna

Startovné

Členi ZAL a JAL 200,– Kč, Příchozí 250,– Kč
Pouze ve výjimečných případech 300,–Kč v den startu při prezenci

Občerstvení

Ihned po skončení akce v hostinci U Kubátů zahrnuto ve startovném.

Prémie

pro prvního na pásce druhého okruhu a jedna tajná

Ceny

Put. pohár OU Kramolín pro absol. vítěze kategorií A, B
Put. pohár Memoriál Františka Albla pro absol. vítěze kategorií C, D, E, F, Z

Ceny věcné a finanční obdrží první 3 závodníci v konečném hodnocení závodu v každé vypsané kategorii bez ohledu na to, zda jde o závodníka ZAL či JAL nebo příchozího.

Upozornění

Akce se koná dle pravidel a stanov ZAL. Pořadatel si vyhrazuje právo změny oproti tomuto rozpisu. Každý startuje na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené . Přilba povinná, zákaz používání triatlonových nástavců.
Jede se za plného silničního provozu.
Všichni zúčastnění jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu !!