výsledky

Tour de Boletice - Propozice

2. 9. 2018 - neděle

1.ročník silničního cyklistického závodu
součást seriálu JAL 2018 – Jihočeská amatérská liga – i pro širokou veřejnost !!!
Pořadatel:

RPR Římov, zastoupen Robert Ploner, tel: 603 107 478, Helena Foltová, tel: 603 113 793

Místo konání:

Vojenský újezd Boletice

Prezentace:

Rekreační středisko Olšina od 8,45do 10,15hod

Startovné:

200 Kč pro členy JAL, ostatní 250 Kč

Start:

Olšina 10,45 hodin (všechny kategorie)

Vyhlášení:

začátek, cca. 14–14.30 hod

Trasa závodu:

1× Okruh
Olšina – Hodňov – býv. Maňávka – Maňava – Pernek – Kapradinec – býv. Horní les a zpět přes býv. Maňávku na Olšinu.
4× Okruh
Olšina – Květušín – Polná na Šumavě – Polečnice – Otice – Hodňov a zpět na Olšinu, kde bude cíl závodu.
Celková délka tratě 75 km, pro všechny věkové kategorie stejná, převýšení 1.173 metrů

Kategorie:

A (16–29let), B (30–39 let), C (40–49 let), D (50–59 let), E (nad 60 let), F (ženy), příchozí do 40 let, příchozí nad 40 let

Ceny:

Věcné ve všech kategoriích po dojetí závodu

Ředitel závodu:

Robert Ploner, Průběžná 234, 373 24 Římov, tel: 603 107 478

Zdravotní zajištění:

RZS Český Krumlov 155

Různé:

Soutěží se podle pravidel a stanov JAL. Jede se na průběžně uzavřené trati, přesto je každý účastníkpovinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. a pokyny pořadatelů. Zákaz vjezdu doprovodných vozidel-trať pouze pro cyklisty! Každý startuje na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé nebo jimi způsobené. Pořadatel si dále vyhrazuje právo změny oproti tomuto rozpisu. Ochranná přilba povinná !!!