výsledky www

Tour de Boletice 2020 - Propozice

30. 8. 2020 - neděle

3. ročník silničního cyklistického závodu
součást seriálu JAL 2020 – Jihočeská amatérská liga – i pro širokou veřejnost!!!
Pořadatel

RPR Římov, zastoupen Robert Ploner, tel: 603 107 478, Helena Foltová, tel: 603 113 793

Místo konání

Vojenský újezd Boletice

Prezentace

Rekreační středisko Olšina od 8,45 do 10,15 hod

Přihlašování:

on-line na stránkách www.tourdeboletice.cz (od 1.8.2020)

Startovné

200,– Kč pro členy JAL, ostatní 250,– Kč (ve výjimečných případech bude umožněno přihlášení v místě prezentace/startu – 300Kč)
Startovné předem uhraďte převodem na č.ú. 630639001/5500. Do poznámky při transakci, prosím uveďte své jmén a rok narození.

Start

Olšina 10,45 hodin (všechny kategorie)

Vyhlášení

začátek, cca. 14.00 hod

Trasa závodu:

1× Okruh Olšina – Hodňov – býv. Maňávka – Maňava – Pernek – Kapradinec – býv. Horní les a zpět přes býv. Maňávku na Olšinu.
4× Okruh Olšina – Květušín – Polná na Šumavě – Polečnice – Otice – Hodňov a zpět na Olšinu, kde bude cíl závodu.
Celková délka tratě 75 km, pro všechny věkové kategorie stejná, převýšení 1.173 metrů.

Kategorie

M – Junioři 15 – 18 let (v případě účasti M3 a M4), A (16–29 let), B (30–39 let), C (40–49 let), D (50–59 let), E (nad 60 let), F (ženy)

Ceny

Věcné ve všech kategoriích po dojetí závodu

Ředitel závodu

Robert Ploner, Průběžná 234, 373 24 Římov, tel: 603 107 478

Zdravotní zajištění

RZS Český Krumlov 155

Růžné

Soutěží se podle pravidel a stanov JAL. Jede se na průběžně uzavřené trati, přesto je každý účastník povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. a pokyny pořadatelů. Zákaz vjezdu doprovodných vozidel – trať pouze pro cyklisty! Každý startuje na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé
nebo jimi způsobené. Pořadatel si dále vyhrazuje právo změny oproti tomuto rozpisu. Ochranná přilba povinná!!!