výsledky www

Tour de Boletice 2021 - Golfpark Böhmerwald - Propozice

28. 8. 2021 - sobota

Součást seriálu JAL 2021 – Jihočeská amatérská liga – i pro širokou veřejnost
Pořadatel

RPR Římov, zastoupen Robert Ploner tel: +420 603 107 478, email: r.ploner@achilles.cz
RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume, zastoupen Josef Stadlbauer a Franz Hackl tel: +43 664 8547454, email: jus.stadlbauer@gmail.com tel: +43 664 3404827, email: franz@hackl-lebensraeume.at

Místo konání

sobota 28.8.2021 – Golfpark Böhmerwald
neděle 29.8.2021 – Vojenský újezd Boletice

Prezentace

Golfpark Böhmerwald od 8,45 do 10,00 hod
Rekreační středisko Olšina od 8,45 do 10,15 hod

Přihlašování

on-line na stránkách www.tourdeboletice.cz (od 1.8.2021)

Startovné – jeden závod

200,– Kč pro členy JAL, ostatní 250,– Kč (ve výjimečných případech bude umožněno přihlášení v místě prezentace/startu 300,– Kč
Startovné předem uhraďte převodem na č.ú. 630639001/5500. Do poznámky při transakci, prosím uveďte své jméno a rok narození.

Start

Golfpark Böhmerwald 10,30 hodin (všechny kategorie)
Olšina 10,45 hodin (všechny kategorie)

Vyhlášení

Golfpark Böhmerwald, začátek, cca. 13,00 hod
Olšina, začátek, cca. 14,00 hod

Trasa závodu 28.08.2021

10× okruh kolem Golparku Böhmerwald v délce 6 km
Celková délka tratě 60 km, pro všechny věkové kategorie stejná, převýšení 1.000 metrů.

Trasa závodu 29.08.2021

2× Okruh
Olšina – Květušín – Polná na Šumavě – býv. Hořičky – Boletice – Boletice křižovatka – Polná na Šumavě – Polečnice – Otice – Hodňov.

Nájezd do cíle
Hodňov – býv. Maňávka – Maňava – Pernek – Kapradinec, kde bude cíl závodu. Návrat závodníků zpět na Olšinu z Kapradince, je plánován přes býv. Horní les, býv. Maňávku.

Celková délka tratě 63 km, pro všechny věkové kategorie stejná, převýšení 1.400 metrů.

Kategorie

M3/M4 (15–19 let); A (20–29 let) ; B (30–39 let) ; C (40–49 let) ; D (50–59 let) ; E (nad 60 let), F1 (ženy do 40 let), F2 (ženy nad 40 let)

Ceny

Finanční a věcné ve všech kategoriích po dojetí závodu

Zdravotní zajištění

RZS Ulrichsberg 141/144
RZS Český Krumlov 155

Různé

Soutěží se podle pravidel a stanov JAL. Jede se na průběžně uzavřené trati, přesto je každý účastník povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. a pokyny pořadatelů. Zákaz vjezdu doprovodných vozidel-trať pouze pro cyklisty! Každý startuje na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé nebo jimi způsobené. Pořadatel si dále vyhrazuje právo změny oproti tomuto rozpisu. Ochranná přilba povinná!!!

Covid-19

Před startem závodu, je nutné předložit následující:

  • certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19
  • certifikát o negativním výsledku testu na přítomnost SARS-CoV-2
  • certifikát o prodělání onemocnění COVID-19

Tato akce je podpořena z projektu Tour de Boletice III, registrační číslo projektu KPF-01–239 Fond malých projektů