Často kladené otázky

Co je to Stopnuto.cz

Stopnuto.cz je internetová aplikace nabízející jednoduché a ekonomické řešení, jak si poradit s výsledkovým servisem na vlastním amatérském závodě.

Je vhodná pro pořadatele, kteří pořádají vlastní závod s hromadným nebo intervalovým startem (cyklistika, triatlon, běh, běžky…), jsou schopni „pochytat“ závodníky v cíli i bez čipů, ale jinak očekávají plnou podporu se zpracováním dat před, během i po závodě.

Co umí Stopnuto.cz?

Stopnuto.cz Ti pomůže se vším, co souvisí s výsledkovým servisem.

  • Závod můžeš vložit již s předstihem a postupně připravovat startovní listinu. V den D potom stačí v kanceláři závodu jen doladit poslední detaily a hurá na start.
  • Předběžnou startovní listinu lze zpřístupnit i samotným závodníkům, aby se mohli do závodu přihlašovat sami.
  • Zveřejnění informací o závodě na Stopnuto.cz přispívá i k zlepšení propagace.
  • V případě závodu s intervalovým startem (časovka jednotlivců) Ti nabízíme pokročilý nástroj na rozlosování startovní listiny. Ve zlomku vteřiny pro Tebe Stopnuto.cz vygeneruje startovní listinu podle předem zadaných kritérií (zcela náhodně, se zachováním pořadí kategorií apod.).
  • Během samotného závodu už jen stačí sedět v cíli (na mezičase), jedním kliknutím zaznamenat okamžik průjezdu závodníka a následně přiřadit startovní číslo.
  • Již v průběhu závodu páruje Stopnuto.cz Tebou „naklikané“ průjezdy startovních čísel s údaji ze startovní listiny a v reálném čas Ti tak poskytuje průběžné výsledky.
  • Jakmile je poslední závodník v cíli, je výsledková listina ihned k dispozici, aby se vyhlašovací ceremoniál zbytečně neoddaloval.
  • Výsledky zůstávají po závodě trvale zveřejněny na Stopnuto.cz.

Jaký je rozdíl mez Stopnuto.cz a jinými firmami nabízejícími čipovou časomíru?

Stopnuto.cz není firma a nelze u něj poptávat (placené) služby za výsledkový servis. Stopnuto.cz je internetový nástroj, který je volně přístupný všem pořadatelům. Na rozdíl od čipové časomíry u nás neutratíš pětimístné částky. O placení na Stopnuto.cz je řeč v otázce níže. Na druhou stranu je třeba zmínit hlavní omezení Stopnuto.cz vyplývající z absence čipové technologie. Tím je nutnost ručního zaznamenání průjezdu závodníků cílem (mezičasem). Tady ovšem rozdíly mezi námi a výše zmíněnými firmami končí. Takže pokud zvládneš v cíli všechno správně „naklikat“, Stopnuto.cz se rychle a přesně postará o vše ostatní, co s tím souvisí.

Jak vypadá ideální závod, kde je vhodné Stopnuto.cz použít?

Vlastně si stačí položit jednu otázku: „Zvládnu během závodu spolehlivě evidovat každého závodníka projíždějícího cílem?“ Pokud ano, tak téměř nic nebrání použití Stopnuto.cz. V opačném případě by jsi měl uvažovat o čipové časomíře.

Druhým tématem k zamyšlení je dostupnost počítače s připojením k internetu. Minimálně v kanceláři závodu by měl být dostupný.

Musím instalovat nějaký program do svého počítače?

Ne. Stopnuto.cz je čistě internetová aplikace. Práce s ní je možná v jakémkoliv běžně dostupném internetovém prohlížeči.

Někdy je však výhodné nespoléhat během závodu na 100% dostupnost internetu. V těchto případech se dají s výhodou použít běžné tabulkové editory (MS Excel, OpenOffice Calc), se kterými umí Stopnuto.cz spolupracovat.

Proč se musím registrovat?

Na Stopnuto.cz se musí registrovat jednotliví pořadatelé, kteří potom mohou vložit neomezený počet závodů. Zřízení vlastního uživatelského účtu je nutné k tomu, aby bylo možné zajistit, že své závody budeš moci spravovat jen Ty a nikdo jiný.

Závodníci, kteří se přes Stopnuto.cz hlásí na Tvé závody, si vlastní uživatelský účet zakládat nemusí.

Je pro práci se Stopnuto.cz potřeba internet?

Ano i ne. Stopnuto.cz je primárně programováno jako internetová aplikace. Takže veškerá data o Tvém závodě a o časech závodníků se ukládají na síti. Na druhou stranu si ale uvědomujeme, že pro některé pořadatele může být počítač se spolehlivým připojením k internetu v místě cíle (mezičasu) problém. Takže nabízíme i celou řadu náhradních řešení, o kterých je řeč níže.

Co když nejsem schopen zajistit spolehlivé připojení k internetu v cíli?

I tak má pro Tebe použití Stopnuto.cz smysl!

Internet je dostupný v kanceláři závodu

Předpokládejme, že třeba v místě kanceláře závodu internet funguje. V tom případě jsi na Stopnuto.cz provedl kompletní prezentaci závodníků a problém nastává až se zaznamenáním průjezdů závodníků cílem (mezičasem). Náhradní řešení spočívá v tom, že prostě v cíli (na mezičase) zaznamenáš čas průjezdu a startovní číslo jakýmkoliv jiným způsobem. Ihned po ukončení závodu se do kanceláře vrátíš a zaznamenané údaje do Stopnuto.cz doplníš. Velmi elegantně se to dá vyřešit třeba jednoduchou tabulkou o dvou sloupcích např. v OpenOffice Calc nebo MS Excel, která bude vypadat takto:

Čas Startovní číslo
14:21:32 320
14:21:35 325
14:21:36 125

Takovou tabulku je možné po závodě převést na CSV soubor (oddělený středníkem), který lze do Stopnuto.cz ve zlomku vteřiny importovat.

Internet není dostupný ani v kanceláři závodu

Ufff. To už začíná být složitější. Zřejmě počítáš výsledky nějakým svým způsobem. To, kvůli čemu Stopnuto.cz primárně vzniklo (rychlý a bezchybný výsledkový servis v den závodu), nebudeš moci využít. Na druhou stranu stále zůstává možnost založení závodu předem, registrace závodníků, propagace závodu, trvalé zveřejnění výsledků apod. Takže pokud chceš, zpracuj si výsledky v den závodu po svém a následně v klidu z domova vlož data do Stopnuto.cz. Samozřejmě že nemusíš vše vkládat ručně. Stejně jako umí Stopnuto.cz importovat CSV soubor s časy v cíli, umí importovat třeba i kompletní výsledkovou listinu již proběhlého závodu.

Co když selže během závodu technika?

Stát se může cokoliv a je dobré být na to připraven. Se Stopnuto.cz se dá ale každý problém vyřešit. Předně je třeba si uvědomit, že při práci on-line na cílové čáře se veškerá zaznamenaná data okamžitě odesílají a ukládají na server. Pokud z jakéhokoliv důvodu najednou něco přestane fungovat (připojení k internetu, baterie notebooku apod.), nedojde ke ztrátě již uložených dat. Jak ale pokračovat v práci?

Vypadl internet

Pokud „jen“ vypadl internet, ale tvůj počítač stále funguje, doporučujeme mít připravené výše popsané náhradní řešení s jednoduchou (dvousloupcovou) tabulkou v OpenOffice Calc nebo v MS Excel. V případě potíží potom jen stačí přepnout během závodu do tohoto tabulkového editoru a další průjezdy zaznamenávat tam. Jakmile jsou potíže s internetovým připojením odstraněny, stačí data převést do formátu CSV (oddělený středníkem) a naimportovat na server k již zde uloženým datům.

Nefunguje celý notebook

Ani to není důvod k panice. Pokud nemáš připravený záložní notebook, kde bys mohl v práci on-line dále pokračovat, budeš muset sáhnout k tužce a papíru. Stopnuto.cz je programováno tak, aby v nejkritičtější fázi závodu (práce na cílové čáře) stačilo provádět jen ty nejnutnější úkony:

  • V případě hromadného závodu se jedná vlastně jen o sestavení řady startovních čísel tak, jak projela cílem. Ideálně samozřejmě i s (orientačním) časem průjezdu.
  • V případě intervalového startu je nutné navíc k startovnímu číslu evidovat i přesný čas průjezdu, aby mohl být určen závodníkův výsledný čas, podle kterého se sestavuje pořadí.

Po závodě, můžeš v klidu zkusit notebook zase rozchodit a data zaznamenaná na papír od Stopnuto.cz „naťukat“. Kompletní sestavení výsledkové listiny už za Tebe Stopnuto.cz samozřejmě dokončí.

Jak si mohu co nejjednodušeji připravit prázdnou tabulku pro případ, že ji budu během závodu potřebovat?

V zápatí webu najdeš odkaz Ke stažení, kde lze nejčastěji používané tabulky stáhnout. Jedná se o CSV soubory (oddělené středníkem). Nejjednodušší způsob práce s nimi je v tabulkovém editoru OpenOffice Calc nebo MS Excel.

Druhou možností, jak vzorový soubor získat, je využití funkce „export dat do CSV“. Tato funkce je dostupná na stránkách, kde její použití dává smysl (Registrace do závodu, Měření času, Výsledková listina). Pokud provedeš export na úplném začátku, kdy ještě nebyla žádná data uložena, dojde k vyexportování prázdné tabulky jen s nadepsaným záhlavím.

Pozn.: Data ze Stopnuto.cz jsou exportována ve znakové sadě UTF-8. Je možné, že v MS Excel se tyto soubory zobrazí s chybnou diakritikou. Problémům předejdeš použitím OpenOffice Calc.

Musí se něco za použití Stopnuto.cz platit?

Za Stopnuto.cz se platit nemusí, ale může. Projekt vznikl a je dále rozvíjen díky práci dobrovolníků. Takže pokud ti Stopnuto.cz dokázalo pomoci, prosím podpoř nás v další práci finančním darem. Doporučená cena je stanovena na 10 Kč za každého závodníka ve výsledkové listině a ideální způsob platby je bankovním převodem na č.ú. 670100–2210459257/6210.

Je toho totiž ještě hodně, co bychom chtěli na Stopnuto.cz udělat…